Henkilökohtainen valmennus

22

 

Personal Training eli henkilökohtainen valmennus on asiakkaalle yksilökohtaisesti räätälöityä valmennusta, joka välittää terveyttä ja hyvinvointia elämän kaikille osa-alueille. Pääpaino on liikunta- ja ravintovalmennuksessa. Oman valmentajan kanssa rakennetaan yksilöllinen ohjelma ja selkeät harjoitustehtävät luonnolliseksi osaksi terveellisempää arkea.

Henkilökohtainen valmentaja auttaa löytämään sopivat, realistiset tavoitteet ja tukee niiden saavuttamisessa. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi lihaskunnon parantamiseen, painon pudotukseen, kiinteytymiseen tai yleisesti terveyden ja hyvän olon parantamiseen. Tavoitteisiin päästään säännöllisesti suoritettavin valmennuksin sekä räätälöidyn liikunta- ja ravinto-ohjelman avulla. Oma aktiivisuus ja motivaatio on keskeisessä roolissa.

Provitan henkilökohtaiset valmentajat ovat ammattilaisia, jotka osaavat ottaa huomioon asiakkaan erityispiirteet ja -vaatimukset valmennuksessaan. Valmennus räätälöidään jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti ja siinä huomioidaan esimerkiksi mahdolliset sairaudet, tuki- ja liikuntaelinvaivat, ikä, raskaus jne. Valmentajat toimivat yhteistyössä Provitan fysioterapeuttien ja lääkäreitten kanssa, joten heillä on mittava tukiverkosto myös asiakkaiden kuntoutukseen ja erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen huomioon ottamiseen.

Valmennuksen ajatuksena on motivoida asiakasta liikkumaan ja syömään oikein, ei painostaa siihen. Valmennus toteutetaan asiakasta kuunnellen ja harjoitus- ja ravinto-ohjelmat istutetaan hänen jokapäiväiseen elämään. Tavoitteena on että jokaisen tapaamisen jälkeen asiakas on entistä tiedostavampi ja motivoituneempi oman terveytensä hoitaja.

Provitassa on myös mahdollista valita valmennus kahdelle tai kolmelle henkilölle samanaikaisesti. Tässä vaihtoehdossa tavoitteet asetetaan henkilökohtaisesti mutta harjoitukset tehdään yhdessä. Tämä mahdollistaa tavoitteellisen harjoittelun esimerkiksi ystävän tai perheenjäsenen kanssa henkilökohtaisen valmentajan avustuksella.

Lisäksi tarjolla on pienryhmävalmennusta, jossa harjoitellaan 4-6 hengen porukassa. Voit osallistua pienryhmiin yksin tai koota ryhmän itse. Pienryhmäharjoittelua vetää Personal Trainer ja ryhmän harjoituksiin voi kuulua mm. kiertoharjoittelu, patteriharjoittelu, yhdistelmäharjoittelu, toiminnallinen harjoittelu jne. Pienryhmän jäsenille ei tehdä henkilökohtaisia harjoitus- tai ruokaohjelmia mutta jäsenet saavat vinkkejä omaan harjoitteluunsa ja ruokavalioonsa harjoittelun lomassa .