Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan anatominen rakenne ja toiminta

Lantionpohja on yhtenäinen rakenne, joka sulkee luisen lantionkorin pohjan. Lantionpohja koostuu useista kerroksista, joista kraniaalisin (pään puoleisin) sisältää lantion sisäelinten vatsakalvon ja kaudaalisin (hännänpuoleinen) välilihan iho. Keskikerros on pääsääntöisesti lihaskudosta, koostuen myös sidekudosrakenteista, kuten faskioista. Lantionpohjan lihakset koostuvat useista erillisistä, pienistä lihaksista ja ne jaetaan anatomisesti kolmeen alueeseen: lantion välipohjaan, alapohjaan sekä suolen ja sukuelinten sulkijalihaksiin.

Lantionpohjan lihakset ovat keskivartalomme perusta. Ne sijaitsevat lantiokorin sisällä alaosassa muodostaen lantion elimille tuen ja säätäen virtsa-, suoli- ja seksuaalitoimintoja. Lantionpohjalla on kuitenkin myös tärkeä rooli yhdessä keskivartalon lihasten ja pallean kanssa säädellä vatsaontelon painetta sekä stabiloida selkärankaa ja lantiokoria kuormituksen aikana.

Lantionpohjan fysioterapia menetelmänä

Fysioterapian tavoitteena on lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito. Lantionpohjan fysioterapia perustuu aina yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, jolloin se on motivoivaa ja tavoitteellista. Lantionpohjan fysioterapiaan kuuluu lantionpohjanlihasten kunnon ja toiminnan tutkiminen sekä hoito, yksilöllisesti luotu harjoitteluohjelma lantionpohjan lihasten vahvistamiseksi tai rentouttamiseksi, sekä harjoittelun etenemisen seuranta.Lantionpohjan lihasten toiminnan tutkimisen ja harjoittelun apuvälineenä käytetään EMG-laitetta, jolla asiakas saa välittömän visuaalisen palautteen tietokoneruudulta. Tämä on kivutonta.

Lantionpohjan ollessa ylijännittynyt ja lihasvoima heikko, jännitys hoidetaan ennen lihasten vahvistamista. Lantionpohjan kiputilat ovat myös yleinen hoitoon hakeutumisen syy. Manuaalisilla tekniikoilla (mm. Trigger Point Release) sekä sähköstimulaatiolla yhdistettynä progressiiviseen harjoitteluun on saatu hyviä hoitotuloksia aikaan kiputilojen ja ylijännityksen lievittymiseksi sekä lantionpohjan lihasten vahvistamiseksi.Tarvittaessa fysioterapiassa käytetään elektroterapiaa, mm. rauhoittamaan yliaktiivista rakkoa tai avustamaan harjoittelua lihaksistoa aktivoimalla.

Lantionpohjan fysioterapiassa huomioidaan kokonaisvaltaisesti myös muut lantionpohjan toimintaan vaikuttavat lihasryhmät, vatsaontelon ja lantion alueen fasciarakenteet ja kehon toiminnot, kuten hengitys.

Kenelle?

Lantionpohjan toimintahäiriöistä voivat kärsiä kaikki, ikään ja sukupuoleen katsomatta. Muun muassa ylipaino ja liikkumattomuus, mutta myös voimaharjoittelu yhdistettynä keskivartalon ja lantionpohjan lihasten hallitsemattomaan rekrytointiin voivat altistaa lantionpohjan toimintahäiriöille. Naisen lantionpohjalle erityisiä vaatimuksia asettavat raskaus ja synnytys, sekä ikääntymisen aiheuttamat hormonaaliset muutokset. Miehillä lantionpohjan toimintahäiriöt ovat usein yhteydessä alaselkäkipuihin ja eturauhasongelmiin. Myös neurologiset sairaudet, kuten MS ja selkäydinvamma, voivat aiheuttaa lantionpohjaan toimintahäiriöitä. Lantionpohjan fysioterapialla voidaan vaikuttaa muun muassa: – virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyviin ongelmiin – lieviin laskeumiin – venyttyneen linea alban – lantionpohjan ylijännitys- ja kiputiloihin. Lantionpohjan lihaksiston harjoittamisella voidaan vaikuttaa myös positiivisesti naisen ja miehen seksuaalitoimintoihin.

Voit tulla vastaanotolle myös lantionpohjan lihasten kuntokartoitukseen. Kuntokartoituksessa voimme toiveidesi mukaan esimerkiksi kartoittaa lantionpohjan lihasten toimintakykyä ja kuntoa, opetella paremmin yhdistämään lantiopohjan lihasten käyttöä arjen toimintoihin ja toiminnalliseen harjoitteluun sekä varmistaa, että hallitset oikeanlaisen harjoittelutekniikan ja näin ennaltaehkäistä mahdollisia lantionpohjan toimintahäiriöitä. Fysioterapeutti, sairaanhoitaja Sanna Weurlander kertoo mielellään lisää.